Pacitanku.com

Oleh : Ki Setyo Harjodarsono* Esuk iku, Sang Maharsi Durna katon sumringah mesam-mesem, sebab ing wulan iki pegawe negri Ngastina klebu dheweke