Oleh: Ki Setyo Harjodarsono*  Nalika isih timur, para putra Mandhura iku padha dititipaké ana ing Kadhemang an  Widorokandhang, diaku anak marang Ki